Remember me
Password recovery

People holiday dating disasters

People would take a bite, but it would be the last one. Fortunately, I cut the recipe in half, so I had only two jars to throw out.
Nais ko ibahagi ang aking true sex story na nagging pantasya ko na sa matagal na panahon. Isang school girl na nag-aaral sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.